02
Mar

Eğitim Koçluğu Eğitimi

Eğitim Koçluğu Eğitimi Eğitim Koçluğu Eğitimi Nedir?

Eğitim koçluğu; eğitim sürecinde öğrencinin okul, sosyal çevre ve aile bireyleri ile olan ilişkilerinde karşılaşması muhtemel olan sorunların üstesinden gelebilmesine yardımcı olmayı hedefleyen koçluktur. Daha çok öğrencinin eğitim ve öğrenim hayatında başarı sağlaması için yürütülen bir süreç olan eğitim koçluğu öğrenciye öğrenmeyi öğretir. Herkesin içinde var olan ve keşfedilmeyi bekleyen yetenekler vardır. Bazı öğrenciler matematik alanında başarı gösterirken bazıları sözel derslerde daha fazla başarı gösterirler. Eğitimde her öğrenciden aynı yetenek ve başarıyı beklemek çok yanlış olacaktır. Bazı öğrenciler kâşif, bazıları bilim adamı bazıları sanatçı ruha sahiptir. Bunu açığa çıkarmak çok önemlidir. Eğitim koçluğunda öğrencilerin güçlü oldukları yanları ortaya çıkararak hedeflerine daha kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlamak hedeflenmiştir. Günümüzde toplum ve teknolojik yenilikler öğrencinin yeteneklerini ortaya çıkarmasında engel olmaktadır. Bu nedenle çocuk bağımsız hareket etmede ve üretken olmada zorlanmaktadır. Bu sebeple var olan yeteneklerini bastırıyor. Eğitim koçluğu, toplumun ve kurumların öğrenci üzerindeki bu olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak, bağımsız hareket eden ve riski göze alabilen güçlü bireyler yetişmesine yardımcı olmayı hedefleyen koçluktur.

Son dönemde eğitimde yaşanan değişiklikler ve sınav sisteminin her geçen gün değişerek zorlaşması öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Kendini rekabet içerisinde hisseden öğrenci strese gireceğinden hedefine odaklanmada zorluk yaşayacaktır. Eğitim koçluğu öncelikle öğrenci üzerindeki bu stres ve kaygıyı ortadan kaldırma konusunda öğrenciye yardımcı olmaktadır. Eğitim koçu, bu kaygıyı ve stresi ortadan kaldırmak için öğrencini motivasyonunu yüksek tutarak öfke kontrolünü sağlamasında ve sınav kaygısı taşıyan öğrencilerin zamanını verimli bir şekilde kullanmasında ona yol gösterir. Eğitim koçluğu eğitimi, öğrencilerin sadece eğitim ve öğrenim hayatında değil, hayatının her döneminde yol gösterici olacak bilgi birikimine sahip olmalarını sağlayan bir süreçtir.

Eğitim Koçluğu Eğitimi

Eğitim Koçu

Eğitim koçu, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkararak hedeflerine ulaşmalarını sağlayan ve bu süreçte öğrencinin okul ve sosyal çevresi ile olan ilişkilerini düzenleyen yol arkadaşıdır. Bu süreçte öğrencinin hedeflerine ulaşabilmesinde esas olan yolları analiz ederek öğrenciye rehberlik etmek hedeflenmektedir. Eğitim koçu özellikle stres ve kaygı yaşayan öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutarak özgüven ile ilgili problemlerin çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Eğitim koçu, doğru çalışma yollarını analiz ederek öğrencinin hedefine doğru emin adımlarla ilerlemesinde ona yol gösteren kişidir. Eğitim koçları öğrencinin doğuştan var olan ya da sonradan kazanılmış olan yeteneklerinin ortaya çıkarmada yardımcı olur. Öğrencinin kendini tanıması için ona sorular sorar fakat asla cevaplarını kendisi vermez. Bu cevapları öğrencinin kendisinin bulmasında ona yol gösterir. Hedefine götüren doğru stratejileri eğitim koçu sayesinde öğrenen öğrenci için artık başarmak daha kolay olacaktır.

Bir eğitim koçunun bu süreçte başarılı ve verimli olabilmesi için öğrenciyi çok iyi analiz ederek tanıması gerekir. Öğrenciyi tanıyan bir eğitim koçu onun güçlü ve zayıf yönlerini de ortaya çıkaracaktır. Yeteneklerini keşfedip ne şekilde daha kolay öğrenebileceğini anlayacaktır. Bu analizin sonucunda hedefe götürecek stratejiyi daha kolay bir şekilde ortaya koyabilecektir. Böylelikle hedefine odaklanan öğrenci zamanını ve imkânlarını daha etkili bir şekilde kullanmayı öğrenecektir.

Eğitim Koçluğu Eğitiminin Sağladığı Faydalar Nelerdir?

  • Kişinin kendini tanımasına ve güçlü yönlerini keşfetmesine olanak sunar.
  • Öğrencini zayıf yönleri belirlenerek kolay öğrenebileceği teknikler geliştirilir.
  • Öğrencinin okul ve sosyal çevresiyle olan ilişkilerinde karşılaşacağı sorunlarla baş edebilmesi sağlanır.
  • Öğrencinin hedefine odaklanması sağlanır.
  • Öğrencinin öfke kontrolü yapabilmesi sağlanır.
  • Başarıya ulaştıracak olan yol ve teknikler öğrencilere öğretilir.