02
Şub

İlişki Koçu

İlişki Koçuİlişki koçu, gerek kendi özel hayatı gerekse iş hayatı olsun diğer kişilerle istediği uyumu sağlayamamak ve bunun hayatını etkiliyor olması sonrasında size bu konularla ilgili destek verecektir.  İlişki koçunun yaşamımıza katacağı etkiyi tam olarak anlayabilmemiz için önce tanımını yaparak başlamanın daha doğru olduğu görüşündeyim.

İlişkiler Koçluğu nedir?

İlişki koçluğu, yaşam koçluğunun bir dalıdır. İlişki koçluğundaki amaç sizin profesyonel yaşamınızda olması gereken paydada sizi diğer kişi veya meslektaşlarınızla buluşturmaya yardımcı olur. Yönlendirme değil kişinin kendisini dışarıdan görmesine ve yine kendisini yeniden değerlendirmesine yardımcı olur.

İlişki Koçu Kimdir?

İlişki koçu denildiğinde genelde iş dünyasında ya da yoğun çalışma hayatında bir şeyleri düzene sokamayan insanların aldığı hizmet olarak değerlendirilir. Ancak ilişki koçu sadece bu değil ebeveyn çocuk ilişkisini, eş ilişkisini ve arkadaş ilişkilerinin kalitesini artırmaya yardımcı olur. Bir anlamda insanın kendisine 360 derece bakabilmesini sağlar.

İnsanlar bazen yaşam standartlarından, bazen bulundukları mevkiden ve görevden bazen de aile hayatı nedeniyle diğer insanlara nasıl davranabileceğini kestiremez ve iletişim hatlarının dışına çıkabilir. Oysaki insan iletişimini doğru bir şekilde kurduğu zaman kendi sınırlarının dışına çıkarak kendisini daha fazla keşfedebilecektir. İşte ilişki koçları burada bu görevi üstlenerek danışanının hayata bakış açısını farklı bir yöne doğru çevirir.

İlişki Koçluğu Nelere Yardımcı Olur?

İlişkide yaşanan problemler bazen çözülmez olarak görülebilir bu aslında algıdan ibaret olan bir durumdur. Etkili bir iletişimin kurulması için ise beceri ve bilgi gereklidir ve kişide bunların olmaması onun hayatının kuskun ve mutsuz olmasına neden olacaktır. Bu durum uzun yıllar boyunca çözüm bekleyerek kalabilir ve bu da ilişkinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olacaktır. İlişki koçu böyle bir durumun önüne geçebilmesi ya da yaşanılan durumun üstesinden gelinebilmesi için kişiye fırsatlar oluşturarak seçenekler oluşturur.

İlişki Koçluğu ne sağlar?

İlişki koçu kişinin kendindeki güçlü yanları görmesini ve bunu bir denge içerisinde tutabilmesini destekler ve farklı bakış açısı oluşturmasını sağlar.  Kişinin evinde, işinde ve sosyal yaşamında diğer kişilerle olan ilişkilerinde çok sayıda araç kullanabilmesini sağlar.

Bir işyerinde performansın artmasının en önemli nedenlerinin başında partnerlerin birbirini desteklemesi vardır. İlişkiler bilinçli ve destekçi bir şekilde düzenlendiğinde ise benzerlikler ortaya çıkacak ve farklılıklar kaybolacaktır. Bir insanın kendisine dışarıdan bakabiliyor olması onun normal yaşamında diyalog ve anlayışının daha güçlü olmasını sağlayacaktır. Bunun için kişi kendisini daha rahat ifade edebileceğinden dolayı daha az enerji harcayarak zamanı daha iyi değerlendirmiş olacaktır.

İlişki koçlarının çalışma alanları vardır. Bunların başında ise

İlişki Koçluğu hangi alanlarda çalışır:

İlişkide olduğumuz kişi ve kişilerle ya da bağlantıda olduğumuz kurum ve kuruluşlarla daha sağlıklı bir yapı veya ilişki çatısı oluşturmak için çalışır.

Bireysel anlamda arkadaşlarla ve aile ile ilişkilerde daha anlaşılır olabilmek insanı daha mutlu yapacaktır. Anlaşılan insan kendi derinliklerine inmez çünkü kendisini nasıl ifade edebileceğini bildiğinden dolayı karşısındakiyle daha iyi temas kurabilir.

Bir insanın ilişkilerinde öğrenebilmesi onun daha hızlı büyümesi ve kendini geliştirebilmesi için önemlidir. Bu onun ruhsal haline de etki edecek ve canlı kalmasını sağlayacaktır.

İlişki Koçluğu Neyi Amaçlar?

İnsanlar yaşadıkları toplum içerisinde farklı kişiliklere sahiptir. Dolayısıyla bir başkasını anlayabilmek önemlidir. Bu kişinin daha sağlıklı bir ilişki kurmasına neden olacaktır.

İlişki koçunun amaçları aşağıda listelenmiştir.

  • İnsanın kendisini tanıyarak anlamasını sağlamak
  • Kendisinin başkası tarafından nasıl anlaşıldığını kavramasını sağlamak
  • Profesyonel yaşamdaki sınırlarını bilmesini sağlamak
  • Kriz surecinin yönetiminin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak
  • İlişki iletişiminde mükemmelleşme