16
Haz

Kaygı Bozukluğu Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Kaygı Bozukluğu Nedir?

Kaygı her insanın zaman zaman yaşadığı bir duygudur. İnsan vücudu yaşamış olduğu korku, stres ve üzüntü karşısında doğal olarak tepki vermektedir. Örneğin yükseklik korkusu olan bir kimse yüksek bir yere çıkmak zorunda olduğunda kaygı hisseder.

Fakat normal hayatı etkileyecek derece de kişi kaygı ve endişe duyuyorsa ve bu durum uzun süre devam ediyorsa kısacası kişinin yaşamını zor bir hale getiriyorsa bu durum kaygı bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Kaygı bozukluğu (anksiyete) ise kişinin uzun süreli olarak korku, stres, endişe ve gerginlik belirtileri göstermesi ve algılamakta olduğu herhangi bir faktörü tehdit ve tehlikeymiş gibi hissetmesi ve insanlardan olaylardan ve durumlardan sürekli olarak kaçması halidir.

Kaygı bozukluğu yaşayan kişi bu duygularını kontrol edemez ve sürekli kendini tehlike ve tehdit altındaymış gibi hisseder. Her insanın zaman zaman kaygı duyması gayet doğaldır ve kişi kaygı ve korku duyduğunda kontrol edemediği korku, titreme ve gerginlik yaşar. Fakat bu durum uzun sürüyorsa ve hissedilen duygular şiddetli ise kaygı bozukluğu meydana gelmekte ve kişinin yaşamını zorlaştırmaktadır.

Kaygı Bozukluğu Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?
Kaygı Bozukluğu Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Kaygı bozukluğu türleri nelerdir?

Kişinin kaygı bozukluğu yaşayıp yaşamadığına karar verilirken bazı faktörler göz önünde bulundurulmaktadır. Kaygı bozukluklarının en belirgin belirtisi stres,kaygı ve korkuya neden olması ve uzun sürmesidir. Kaygı bozukluğu türlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

 • Yaygın anksiyete bozukluğu
 • Panik atak
 • Fobi
 • Stres bozukluğu
 • Obsesif kompulsif bozukluklar
 • Sosyal kaygı bozukluğu
 • Herhangi bir sağlık sorununa bağlı olarak gelişen kaygı bozukluğu
 • Seçici konuşmazlık bozukluğu
 • Ayrılma kaygısı bozukluğu

Kişi dış çevreden aldığı herhangi bir uyaranı tehdit olarak algıladığında bazı duygularını kontrol edememesi normaldir. Örneğin yılandan korkan bir kimsenin yılan gördüğündeki tepkisi normaldir. Fakat yaşadığı bölgede yılan bulunmamasına rağmen her an bir yerlerden yılan çıkacakmış gibi korku ve endişe içerisinde olması normal bir durum değildir. Kısacası kaygı normal düzeyde olduğu zaman doğal olan ve aslında gerekli olan bir durumdur. Fakat bu durum uzun sürüyorsa ve kişinin yaşamını olumsuz yönde etkilemekte ve sosyal anlamda sorunlar yaşamasına neden olmaktadır.

Kaygı Bozukluğu Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?
Kaygı Bozukluğu Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Kaygı bozukluklarının nedenleri nelerdir?           

Kaygı bozukluğu yaşayan kişide şu belirtiler gözlenmektedir.

 • Kaygı bozukluğu yaşayan kişi kendinin değersiz olduğunu düşünür.
 • Özgüven problemi yaşar
 • Sosyal ortamda bulunmak, konuşmak ve yemek yemekten çekinir.
 • Sürekli olarak gergin, stresli, düşünceli ve kaygılıdır.
 • Sürekli yalnız kalmak istemek ve toplumdan kaçmak
 • En ufak bir olayda normalden fazla tepki vermek
 • Kişide sık sık görülen kas ağrısı
 • Sürekli olarak üzgün olması ve ağlamak istemesi
 • Titreme, sallanma gibi normal olmayan davranışlar sergilemesi
 • Hızlı nefes alıp verme
 • Olaylara ve durumlara karşı çabuk sinirlenmek
 • Umutsuzluk hissi
 • Çevresindekilerle iletişim kuramamak
 • Çevresindekilerin söz ve davranışlarıyla zihnini sürekli olarak meşgul etmek
 • Normalden çabuk yorulmak
 • Uykusuzluk
 • Yaptığı işe veya okuduğu bir kitaba konsantre olamamak
 • Unutkanlık

Kaygı bozukluklarında özellikle kişinin çocukluk döneminde yaşamış olduğu travmatik olaylar beyinde yer ederek ileriki yaşlarında korku ve stres gibi duygulara hassasiyeti arttırmaktadır. Yapılan araştırmalara göre çocukluk döneminde gözlenen kaygı bozuklukları genetik nedenlere bağlı olabilmektedir. Ayrıca genetik faktörlerin etkisinin yanında çevresel faktörler de çocukluk döneminde ortaya çıkan kaygı bozukluklarının nedeni olarak gözlemlenmektedir.

Kaygı bozukluluğu belirtilerinden herhangi birini ya da birkaçını gösteren kişi en kısa zamanda bir uzman desteği alması gerekir.