12
Eki

NLP ve NLU Nedir?

Günümüz teknolojinin insan yaşamına çok hızlı bir şekilde entegre ediliyor olması beraberinde yapay zeka ile ilgili çalışmalarında hız kazanmasına neden oldu. Doğal diş işleme alanındaki bu değişimler ise bir takım konuların hızlı ilerlemesini sağladı. NLP ve NLU şeklinde açıklanan kavramlar doğal zeka ile yapay zeka arasındaki ilişkiyi ele alıyor. Bu iki kavramın ulaşmak istediği şey insan dilin verilerini anlaşılmaya çalışmasıdır.

İsterseniz NLP ve NLU’yu farklı başlıklar altında ele alalım.

NLP Nedir?

NLP yani uzatılmış adıyla Neuro-Linguistic-Programming dil bilimiyle yapay zekanın ortak çalışması neticesinde ortaya çıkmıştır. Doğal dil ise insanların kendi konuştuğu dildeki metinlerin çözümlenebilmesini sağlamaktır. NLP’nin temelinde insanların etrafına vermiş oldukları tepkiler, iletişim şekilleri ve davranış kalıpları üzerine yapılacak olan çalışmalardır diyebiliriz.

NLP nerelerde kullanılabilir?

NLP’yi kullanmak için belli bir alan olması gerekmiyor. Yaşamın her alanında bu teknikten fayda sağlanabilir. Doğru karar verebilme, strateji, işiniz ve aileniz kısacası öğrenmede kolaylık sağlayabilmek, seviye iletişimi, çocuk geliştirme gibi çok fazla alan. NLP insanın dünyasını daha iyi yönetebilmesi için kullanılan bir sistemdir.

NLP nasıl öğrenilebilir?

NLP öğrenebilmeniz için en kolay yöntem seminerlerdir. Kitap okuduğunuzda bilgiler alabilirsiniz ancak bu bilgileri davranışlara aktarabilmek zor olan bölümdür. İnsanın kendi üzerinde değişim yapabilmesi kolay değildir. Bu zorluğun başladığı nokta ise beyninizdir. Beyniniz var olan sistemin değişmesine direneceğinden dolayı değişim size zor gelir. NLP seminerlerinde ise doğrudan davranışlar size aktarılır ve farkında olmadan da süreci daha hızlı öğrenmeye başlarsınız.  NLP eğitimi verecek olan kişinin de mutlaka ama mutlaka gerekli eğitimleri almış olması gerekir. NLP eğiticisinin almış olduğu bu eğitimi farkında olmadan hayatına entegre etmiş olması ve başarısızlık yaşamaması gerekiyor. Bilgi aktarılması NLP tekniklerine uygun olcak ve ihtiyaç duyulacak olan yöntemlerle ilerlemesi önemlidir. Eğer ki bir kişi size NLP eğitimi verdiğini söylüyorsa o zaman mutlaka dikkatli hareket etmeniz gerekiyor.

NLU Nedir?

NLU yani doğal dil algılama yöntemi NLP’nin bir alt dalı olarak bilinir.NLU, algılanan bir konuşmanın veya veri olarak girilen bir metnin, yapay zekâ kullanan yazılımlar ile anlamlandırılması şeklinde tanımlanabilir. Altmışlı yıllarda bilgisayar gelişimine paralel olarak gelişme göstermeye başlayan NLU, insan konuşmasını algoritmalar kullanarak yapılandırılmış bir ontolojiye indirgemeye çalışır. Bu haliyle insan ile bilgisayar arasında doğrudan bir etkileşim elde edilmesini sağlar. Günümüzde pek çok insan tarafından sık sık kullanılan Alexa, Siri ve Google Asistan benzeri uygulamalar NLU kullanır. Bu uygulamalar kullanıcının sözlerini metne dönüştürüp analiz ederek talebi alır ve talep içeriğini değerlendirerek sonuç üretir.

NLP’nin Geleceğinde Neler Var?

NLP sayesinde insanlar ile aynen insan gibi iletişim kurabilme yeteneğine sahip olan robotların geliştirilmesi sağlanmak istenmektedir. Bu nedenle de gelişmiş olan teknoloji apay zeka teknolojisinin tüm imkanlarını insanların hizmetine sunar. Sonuç olarak elde edilmiş olan ürünlerinde başarılı olabilmeleri için araştırmalar önemlidir. Fakat doğal dilleri anlayabilmek ve bu dillerin doğru bir şekilde işlenebilmesi çok uzun bir yoldur. Bu da göz önünde bulundurularak hareket edilmelidir.

 NLP´nin Türkiye´deki yeri nedir?

Türkiye’de insanların bunu anlaması ve uygulaması farklı alanlardaki kişilerinde ilgisini çekmeye başlamış ve NLP giderek daha fazla konuşulur olmuştur. Bu alanda pek çok kitap yayınlanmış ve bu kitaplarda okunabilir hale dönüştürülmüştür. NLP insanlara akıl vermek ya da insanların hareketlerini yönlendirmesini sağlamak değildir. NLP insanın kendisini fark ederek hayatını daha düzenli ve cesur bir hale getirmesidir.