NLP NEDİR  ?

 

NLP “Neuro Linguistic Programing”, (Beyin Dili Programlaması)

İnsanın beş temel duyusuyla dış dünyadan algıladığı her şeyi çocukluğundan itibaren kendi sisteminde nasıl kodlayıp, biriktirdiğine ve bu verileri sisteminin nasıl kullandığına ilişkin yapıyı araştırır ve çözümler.

İnsanın kendi sisteminin işleyişinin nasıl olduğunu beyin yapısı ve beyindeki tüm algı sistemlerinden hareketle fark etmesini sağlayan, bu sistemi bundan böyle, farkındalıkla nasıl kullanabileceğini ve geçmişten bugüne kendinde değiştirmek ve dönüştürmek istediği şeyleri nasıl dönüştüreceğini araştıran ve aydınlatan bir bilim ve sanattır.

NLP’nin Ön Varsayımları

 • Harita bölgenin kendisi değildir.
 • Yaptığın şey işe yaramıyorsa, başka bir şey yap.
 • Başarısızlık yoktur sadece sonuçlar vardır.
 • İnsanlar ihtiyaç duydukları kaynaklara sahiptir.
 • İletişimin anlamı karşımızdan aldığımız tepkidir.
 • Her davranışın özünde olumlu bir niyet vardır.
 • İnsanlar her zaman içinde bulundukları duruma göre en doğru seçimi yaparlar.
 • Eğer bir insan bir şeyi yapabiliyorsa, herhangi birisi de onu yapmayı öğrenebilir.
 • Birşey yapılabiliyor ve yapılması mümkünse, kimse yapmasa da yapılabilir.
 • Her deneyimin bir yapısı vardır.
 • Zihin ve vücut bir sistemin parçalarıdır.
 • İnsan mükemmel bir sistemdir ve mükemmel çalışır.
 • İlgi neredeyse enerji oradadır.
 • İnsanlar ne düşündüklerinden ve ne yaptıklarından kendileri sorumludur.
 • Bilinçdışı zihin, bilinci dengeler.
 • Anlamak istiyorsan yap.
 • İnsanları olduğu gibi kabul et ve olmasını istediğin gibi davran.
 • En esnek sistem en geçerli sistemdir.

NLP Programları Sizlere Neler Kazandıracak ?


 • İnsan ilişkilerinde ahenk, uyum ve güven oluşturmayı.
 • Bireyin kişisel bütünlüğünü sağlayarak dinamik ilişkiler kurmasını sağlamayı.
 • Temel yaşam stratejilerini oluşturmayı; kişisel misyon, vizyon, ilke ve değerler oluşturarak yaşama anlam katmayı.
 • Kendinizin ve başkalarının düşünce ve algı sistemlerini anlama becerilerini geliştirmeyi.
 • Doğru sorular sormayı öğrenerek doğruyu bulmayı, konunun özünü kavrama yeteneklerini geliştirmeyi.
 • Kişisel, örgütsel ve kurumsal değişim ve gelişimlerin nasıl olacağını gerçekçi biçimde saptamayı.
 • Olumsuz inanç ve alışkanlıkların, olumluları ile nasıl değiştirebileceğini öğrenmeyi.
 • Zihinsel ve ruhsal durumunuzu istediğiniz anda mükemmel şekilde nasıl harekete geçireceğimizi öğrenmeyi.
 • Kendinizin ve başkalarının yaşamında nelerin önemli olduğunu, öncelikli işlere nasıl karar vereceğimizi ve bunları nasıl geliştireceğinizi öğrenmeyi.
 • Usta iletişimciler olarak sözleri ustalıkla nasıl kullanacağınızı öğrenmeyi.
 • Liderlik, koçluk ve mentörlük becerilerini geliştirmeyi.
 • Başkalarının beden, göz ve konuşma beyin dillerini anlayarak ahenk yaratmayı.
 • Çatışmaları çözümlemeyi ve kazanan stratejiler oluşturmayı.
 • Etkili dil kalıplarını öğrenerek iletişim becerilerini arttırmayı ve etki yaratmayı.
 • Esneklik yeteneğini geliştirmeyi.
 • İç barışı sağlamayı, olumlu bir tavır geliştirmeyi, yeni bakış açıları ve yaratıcılık becerilerini geliştirmeyi
 • Duygusal zekayı (EQ) geliştirmeyi.
 • Mükemmelliği modellemeyi

Gülüstan AYTUN
En kısa zamanda mesajınız cevaplandırılacaktır.
Gönder