22
Haz

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Obsesif kompulsif bozukluk, kişinin kontrol edemediği ve istemediği halde sürekli olarak tekrarlanan takıntılar, düşünceler ve davranışlar şeklinde tanımlanabilmektedir. Yapılan araştırmalara göre önceki dönemlerde daha nadir olarak görülen obsesif kompülsif bozukluk günümüzde her yüz kişiden ikisinde görülmektedir.

İnsanlar yaşamı boyunca endişe, kaygı ve takıntı gibi duyguları her hangi bir tehlike ve tehdit olması durumunda zaman zaman yaşamaktadır. Fakat bu durum kişinin yaşam kalitesini etkiliyorsa ve kişi bu duygularını kontrol edemeyecek hale gelmişse obsesif kompülsif bozukluktan söz etmek mümkündür. OKB ruhsal bir hastalıktır ve bu hastalığın teşhisini ancak psikiyatrlar tarafından konulmaktadır. Obsesif kompülsif bozukluk yaşayan bir kimse kontrol edemediği düşünceler ve takıntılar sebebiyle sıkıntı ve huzursuzluk hissederler. Ve bu sıkıntı ve huzursuzluktan kurtulabilmek için kendilerine göre tedbirler almaya başlarlar. Çoğu zaman mantık dışı hareket etmeye neden olan bu takıntılı durumdan kurtulabilmek için kişi mutlaka tedavi olmalıdır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?
Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedenleri Nelerdir? 

OKB nedeni tam olarak açıklanamasa da yapılan araştırmalara göre obsesif kompulsif bozukluğun nedeni olarak biyolojik ve çevresel etkenler gösterilmektedir.

Anne, baba veya birinci derece akrabalarda OKB’ nin görülmesi durumunda kişide bu rahatsızlık görülebilmektedir. Kişinin beyin işlevlerinde bozulma görülmesi durumunda OKB ye yatkınlık kazanmaktadır. bunun dışında çocukluk döneminde istismara maruz kalması ve yaşadığı travma ileriki yaşlarında OKB ye yatkın olmasında etkili olmaktadır.

Kişinin karakteri ve kişilik yapısının kuralcı, düzenli ve mükemmeliyetçi olması da OKB nedenleri arasında yer almaktadır.

OKB Belirtileri Nelerdir?

Obsesif kompülsif bozuklukların belirtileri kişiden kişiye göre farklılık gösterebilmektedir. Genellikle kişinin takıntılı olduğu duruma göre farklı belirtiler gözlenmektedir. Örneğin temizlik konusunda takıntılı olan bir kimse eve gelen misafirler gittikten sonra misafirlerin dokunduğu, oturduğu ve kullandığı eşyaları teker teker yıkaması OKB belirtilerindendir. Kişi dışarıdan gelen herkesin mikrop taşıdığı fikrine sahiptir ve bu nedenle aşırı bir titizlik göstermektedir. Ya da kişi kendi evi dışında hiçbir tuvalete kullanmamaktadır. bu durumda kişinin dışarıdan gelen herkesin kendisine mikrop bulaştıracağını düşünmesi bir takıntıdır ve buna karşı geliştirdiği aşırı temizlik eylemi ise obsesif kompülsif bozukluk belirtisidir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?
Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Kişinin yaşamını olumsuz etkileyecek şekilde kaygı ve kuşku yaşaması durumunda geliştirdiği davranışlarda sık görülen obsesif kompülsif bozukluklar arasında yer almaktadır. Kişinin ocağı kapatmasına rağmen sürekli olarak açık kalmış olabileceğinden şüphe duyması ve dönüp tekrar tekrar kontrol etmesi bu duruma örnek gösterilebilmektedir. Ya da otomobilini park eden bir kimse otomobilinin kapısını kilitleyip kilitlemediğinden emin olamayıp sürekli olarak dönüp tekrar kontrol etmesi ve bu kuşkuyu her defasında yaşaması da obsesif kompülsif bozukluğun belirtileri arasında gösterilebilmektedir.

Obsesif kompülsif bozukluğun belirtilerinden biri de kişinin sürekli olarak çevresindekilere zarar verebileceği düşüncesine sahip olmasıdır. Örneğin bir erkeğin ailesiyle otururken kontrolümü kaybedip aileme bıçak ve silah gibi aletlerle zarar verir miyim diye sürekli olarak endişe duyması obsesif kompülsif bozukluğun belirtileri arasında yer almaktadır. Ya da loğusa bir kadının bebeğimi emzirirken onun boğulmasına sebep olur muyum diye sürekli olarak kaygı duyması OKB belirtilerindendir.

Simetri ve düzen takıntısı sebebiyle kişi bir takım davranışlar geliştirmektedir. örneğin bir ev hanımının evinde bulunan bütün unsurların bir simetriyi yansıtmasını istemesi ve istediği gibi durmadığında strese girmesi obsesif kompülsif bozukluğun belirtileri arasında yer almaktadır.

OKB tedavisi nasıl yapılır?

Kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bu ruhsal rahatsızlık günlük yaşamda kişinin bazı faaliyetlerini kısıtladığı gibi iş ve sosyal hayatında da bazı sıkıntılar yaşamasına neden olan OKB bazı durumlarda ilaç ile tedavi edilmekte bazı durumlarda ise bilişsel davranışçı tedavi yöntemleri ile tedavi edilmektedir.

İlaç tedavisinde kişinin serotinin sistemi üzerinde etkili olabilen ilaçlara yer verilmektedir.