26
Mar

Öğrenci Koçluğu Teknikleri

Öğrenci koçu, öğrencinin eğitim sürecinde yaşadığı sıkıntıların çözümünde ona rehberlik edip yol gösteren kişidir.

Öğrenci koçu öğrenciye verimli bir yol arkadaşı olabilmek için bazı teknikler kullanmaktadır. Bu teknikleri şu şekilde sıralamamız mümkündür.

 • Öğrenci koçu öğrenciye öğrenmeyi öğretir.

Bu teknikle öğrencinin öğrenme merkezi olan beyni tanınıp o yolda planlar yapılmaktadır. Öğrencinin zihinsel özellikleri ve öğrenme güçlüğü çektiği alanlar belirlenmektedir.

 • Hızlı okuma teknikleri kullanılarak öğrencinin okuduğunu anlaması

Sağlanmaktadır. Bu teknikle öğrencinin hızlı okumasına engel olan unsurlar tespit edilip çözümler üretilmektedir. Bu aşamada okuma egzersizleri yapılarak öğrencinin hızlı okuyup, okuduğunu kısa sürede anlaması sağlanmaktadır.

 • Verimli ders çalışma teknikleri kullanılarak öğrenciye verimli

çalışmanın yolları öğretilir. Öğrencinin verimli çalışmasının önünde engel olan ne varsa tespit edilip gerekli olan yöntemler uygulanmaktadır. Verimli çalışma konusunda etkili not alma yöntemleri belirlenip öğrenciye bu anlamda yardımcı olunur. Verimli ders çalışma teknikleri öğrenciye kazandırılırken uzun ve kısa dönemli ders çalışma programının nasıl hazırlanması gerektiği hakkında bilgi verilir.

 • Öğrencinin sınav kaygısı ve özgüven problemlerini ortadan

kaldırma konusunda bazı teknikler uygulanmaktadır. Sınav kaygısı son yıllarda öğrencilerin çoğunda rastlanan bir durum olup başarıyı en fazla etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Bu nedenle öğrencinin sınav kaygısını ortadan kaldırmak başarı konusunda atılması gereken en önemli adımdır.

 • Öğrencinin okuduklarını ve öğrendiklerini unutmaması için hafıza

teknikleri geliştirilir. Bu aşamada öğrencinin hafıza yapısı, öğrendiklerini aklında tutabilme seviyesi tespit edilir. Hafızasının yapısı tespit edilen öğrencinin hafızasının geliştirmesi için bazı teknikler uygulanmaktadır. Bu tekniklerin yanında öğrenciye konsantre olabilmesi için egzersizler yaptırılmaktadır.

Öğrenci Koçluğu Nedir?

Öğrenci koçluğu, öğrencinin akademik başarısının yanında eğitim hayatında karşılaşacağı sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olan kişidir. Öğrenci koçluğunda amaç, öğrenciyi başarıya götüren yolları tespit edip, hedeflerine ulaşabilmesi için öğrenciye yol göstermektir. Bu süreçte yaşayabileceği sorunlarla baş edebilme yeteneği kazandırıp sosyal ilişkilerinde yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelebilmesinde yardımcı olmak yaşam koçunun amaçları arasında yer almaktadır.

Öğrenci koçları ne iş yapar?

Öğrenci koçları sosyal hizmet ve danışmanlık yapan profesyonel meslek gurupları alanında kabul edilen bir mesleği icra eden kişilerdir. Öğrenci koçları öğrenci, aile ve okul arasındaki ilişkileri düzenler ve öğrenciye başarıya ulaşabilmesi için yol gösterir. Bu süreçte öğrenci koçu öğrencinin yeteneklerini ortaya çıkararak yeteneklerini verimli şekilde kullanabilmenin yollarını öğrenciye öğretir. Öğrenci koçları öğrenciye farkındalık kazandırırken daha verimli ders çalışma metotlarını da öğretir. Kısacası öğrenci koçu öğrenciye öğrenmeyi öğretir.

Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan sınav kaygısı öğrencilerinin başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Sınav kaygısı taşıyan çocuk bir konu hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olsa dahi sınavda yeterli başarıyı gösteremeyecektir. Çünkü kaygı nedeniyle odaklanma sorunu yaşayacaktır. Eğitim koçları verdikleri eğitimde sınav kaygısının ortadan kaldırılmasın konusunda bazı teknikler geliştirerek öğrenciye yol göstermektedir. Bu sayede sınav kaygısı ortadan kalkan öğrenci odaklanma problemi yaşamayacak ve sınavda yeterli başarıyı gösterecektir.

ÖĞRENCİ KOÇUNUN KİŞİYE KAZANDIRDIKLARI

 • Öğrenci koçu öğrenciyi birçok alanda geliştirecektir. Öğrenci okul, aile ve sosyal çevresi ile olan ilişkilerinde başarılı olacaktır.
 • Öğrencinin yeteneklerini keşfederek kendini tanıma imkânı bulacaktır.
 • Öğrencinin sınav kaygısı, öfke problemi ve özgüven eksikliği gibi problemleri ortadan kalkar.
 • Öğrencinin kötü alışkanlıkları varsa bunlardan kurtulması sağlanır.
 • Öğrencinin vaktini ve diğer imkânlarını verimli bir şekilde kullanması sağlanır.
 • Öğrencinin sosyal ilişkilerinde yaşadığı problemler ile baş edebilme yeteneği kazanacaktır.