18
Mar

Yaşam Koçu İş Olanakları

Yaşam Koçu İş OlanaklarıSon otuz yılda dünyada ve insanların yaşam şeklinde çok büyük değişiklikler meydana geldi. İnsanların maddiyata olan düşkünlükleri ve mutluluğu tamamen maddi ve görünen şeylerde araması insani değerlerin giderek yok olmasına zemin hazırladı. Çevrenin de etkisi ile ister istemez herkes kendini bu karmaşanın içinde buluyor. Hayat şartlarının zorlaşması ve buna bağlı olarak kadın herkesin daha fazla koşuşturma içerisine girmesine neden olmaktadır. Hayata karşı verilen bu mücadelede birçok insanın muhakkak ki desteğe ihtiyacı bulunmaktadır. Çünkü tek başlarına bu mücadelede eksik kalınmaktadır. En fazla maneviyat eksikliği bu sorunlara sebep olan aktörler arasında yer alır. bunun dışında teknolojik alanda yaşanan yenilikler ve gelişmeler küçük büyük herkesin kendi iç dünyasında yaşayıp yalnızlaşmasına sebep olmuştur. Özellikle internet insanların bu tür sorunlar yaşamasında en etkili araç olmuştur.

Yalnızlaşmanın arttığı ve aile bağlarının zayıfladığı günümüzde insanların destek alacağı kişi yaşam koçlarıdır. İnsanların dertlerini yakınındakilere anlatamayacak kadar birbirinden kopması nedeniyle kimse derdini karşısındakine anlatamaz oldu. Derdini anlatamayan kişi de bir çözüm yolu bulamayacaktır. Birine derdini anlatmak karşılıklı güven duygusu gerektiren bir durumdur. Bu nedenle sıkıntılarından kimseye bahsedemeyen kişi çeşitli problemlerle karşı karşıya kalmaktadır.

Yaşam koçları, insanlara iş ve sosyal hayatında başarılı ve sağlıklı ilişkiler kurmaları için yol gösteren kişidir. Yaşam koçu olmak için yeterli deneyime ve eğitime sahip olmak gerekmektedir. Çünkü yaşam koçları insanlara birçok konuda yardım etme yeteneğine vakıf olan kişilerdir. Eğer bu anlamda kendilerini geliştirememişlerse karşısındakinin sorununu çözmede yetersiz kalacaklardır. Kendilerini sürekli geliştiren ve yenilikleri takip eden bir yaşam koçu işinde başarı olacaktır.

Yaşam Koçları Neler Yapar?

Yaşam koçu insanların sorunlarına çözüm bulmada ve sağlıklı ilişkiler kurmasında yardımcı olur. Danışanlarının mevcut imkânlarını en güzel ve verimli şekilde kullanması için ona yol gösterir. Yaşam koçu danışanlarının motivasyonunu arttırarak negatif düşüncelerinin pozitife dönüşmesini sağlar. Kısacası danışmanının hayata bakış açısını değiştirmek için yöntemler geliştirir. Yaşam koçu danışanlarının sorumluluk bilincinin gelişmesine yardımcı olur. Danışanının eleştirmez ve yargılamaz sadece ona seçenekler sunarak yol gösterir. Yaşam koçu bu süreç boyunca kendisi hiçbir sorumluluk almaz bu süreçte bütün sorumluluk danışana aittir. Seanslar halinde yürütülen süreçte her seansta danışanın motivasyonunu bir adım daha arttıran yaşam koçu danışanının kendine olan güveninin de artmasını sağlayan kişidir. Yaşam koçu öncelikle iyi ilişkiler kurabilen ve karşısındakini doğru analiz edebilen kişidir. Böylece onun sorunlarına çözüm bulma konusunda ve ulaşmak istediği hedefe ulaşabilmesi için çözümler üretir. Yaşam koçu bu süreçte danışanına sorular sorarak onun farkındalığının artmasına yardımcı olur. Danışanını iyi tanıyan bir yaşam koçu onunla sohbet ederek rahatlatır ve bunu yaparken aynı zamanda çözüm üretir. Her insanın hayatta en fazla istediği şey anlaşılabilmek ve değer görmektir. Yaşam koçu bunu çok iyi bilir.

Yaşam Koçu İş Olanakları

Yaşam koçu kimlere hizmet eder?

  • Sınava hazırlanan ve başarı konusunda endişesi olan öğrenciler
  • Yaşamlarında hiçbir şekilde mutlu olamayanlar ve doyumsuzluk yaşayanlar
  • Sosyal alanda ilişkilerinde sorun yaşayanlar
  • Kariyer yapmak isteyenler ve işlerinde başarıyı yakalamak isteyenler
  • Sorunlarıyla baş edebilme konusunda güçlük çekenler
  • Eşlerinden boşananlar
  • Öfke kontrolü yaşayan kişiler
  • Aile ilişkilerinde sorun yaşayanlar

Yaşam koçları işlerinde başarılı olmak ve insanların ihtiyacına cevap verecek ölçüde hizmet verebilmek için mutlaka kendini geliştirmelidir. Sürekli araştıran okuyan bir yaşam koçu kendisini geliştirecektir. Yaşam koçu daha fazla kişiye adını duyuracak faaliyetlerde bulunmalıdır. Örneğin ilk etapta piyasadaki yaşam koçlarından daha düşük bir ücret ile hizmet vermeyi taahhüt ederek desteğe ihtiyacı olanlara yardım edebilirsiniz.