23
Şub

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci koçu, öğrencinin doğru hedefe odaklanıp bu yönde sosyal ve akademik başarı sağlamasını amaç edinmiştir. Her çocuk doğru yönlendirildiğinde başarıya ulaşabilecek potansiyele sahiptir. Ancak bunu ortaya çıkarmak için doğru bir yol göstericiye ihtiyaç vardır. Çoğu zaman ebeveynler çocuklarının başarısızlıklarında bütün sorumluluğu çocuğa yüklerler. Fakat durum hiç de sanıldığı gibi değildir. Öğrencinin sosyal ve akademik başarısı bir bütün olarak ele alındığında öğrencinin sadece kendi elinde olmayan bazı faktörler bulunmaktadır. Aile, sosyal çevre ve en önemlisi öğrencinin kabiliyetlerini ortaya çıkaracak bir yol göstericinin olmayışı çocuğun başarısında çok büyük rol oynamaktadır.

Öğrenci Koçluğu

Bu anlamda öğrenci koçluğu hizmeti almanız öğrencinin başarısını olumlu yönde etkileyecektir. Özellikle öğrencinin performansını artıracak olan yöntemler tespit edilip bu doğrultuda başarıya ulaşması sağlanmaktadır.

Öğrenci koçluğu yapan kişi öğrenciyi ne kadar iyi tanırsa ona o derecede yarar sağlamış olacaktır. İyi tanımaktan kasıt onun akrabası ve bir yakını olması değil öğrencinin ruh halini çabuk çözebilecek kabiliyete sahip olması demektir. Öğrenciyi ne kadar iyi tanırsa onu o derece iyi yönlendirip ona doğru yolda yöntemler öğretebilecektir. Her çocuk birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Zevkleri, istekleri, çalışma şekli öğrenme yeteneği her öğrencide farklılık gösterir. Dolayısıyla her öğrenci için aynı metodun uygulanıyor olması yerinde bir yaklaşım olmayacağı gibi her öğrenciyi de başarıya götürmeyecektir.

İstenilen amaca, başarıya ve verime ulaşabilmek için öğrenci koçluğu yapan kişi ile öğrenci arasında doğru şekilde bir ilişki kurulmalıdır. Bu ikili arasında kurulacak olan ilişki de planlı olarak ilerlemek çok büyük öneme sahiptir. Öğrenci ve koç arasında en başından bir gizlilik anlaşmasının yapılması öğrencinin kendini daha iyi hissetmesine neden olduğu için başarıyı etkileyecek olan bir faktördür. Öğrenci için ailesine ve öğretmenlerine başarısı veya başarısızlığı konusunda hesap vermek hoş bir durum değildir. Fakat öğrenci koçluğu hizmeti veren kişiye karşı bir raporlama yapmasına gerek yoktur.

Öğrenci koçu öğrenciyi bu yöntemi kullanmadan motive edip okuldaki performansını arttıracaktır. Ayrıca öğrenci koçu öğrenci ile yaptıkları gizlilik anlaşmasına bağlı kalarak aileye ve okul yönetimine her hangi bir bilgi vermek zorunda değildir. Öğrenci koçunun görevi öğrenciyi hedefine ulaşırken yol gösterici olmaktır. Bu süreçte öğrencinin kendine güvenmesi için motive etmek ve performansını artırmak öğrenci koçunun amacıdır.  Her öğrenci birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Bu nedenle onun yapısına en uygun olan yöntemle öğrencinin içinde var olan azmi açığa çıkarmasına yardımcı olmak bir öğrenci koçunun yapması gereken en önemli şeydir. Muhakkak ki öğrenci koçluğunda var olan aklın kullanılmasını sağlamak esastır.

Hedefe Giden Yol

Öğrencinin hedefine ulaşabilmesinde öğrenci koçunun rolü büyüktür. Eğer bu ikili arasında uyum sağlanırsa öğrenci stresinden kurtulacak ve kaygılarını üzerinden atacaktır. Öğrenciye nasıl yaklaşacağını bilen bir öğrenci koçu kısa sürede öğrencinin yeteneklerini keşfedip, onunla nasıl iletişim kuracağını bilir.  Öğrenci koçluğu yapan kişi için öğrencinin yüksek not almasından çok, o öğrencinin okula ve derslerine dolayısıyla hayata karşı motive olmasını sağlamak olmalıdır. Öğrencinin kendini tanımasına olanak sunan ve hedefi olan sorumluluk sahibi birey olması yönünde onu yönlendiren öğrenci koçu ile başarı yakalanacaktır. Çünkü hayata ve yaşamaya karşı istekli olan bir öğrenci başarılı olmak için gerekli olan en önemli şeye sahiptir.

Öğrenci koçu öğrencinin yeteneklerini keşfetmesine geleceğe dair hedef koyabilmesine ve zamanını en iyi şekilde kullanmasına yardımcı olan kişi olabilmelidir. Öğrencinin okul başarısını arttırarak, kendine ve yeteneklerine uygun hedefler belirlemesine ve zamanını verimli bir şekilde kullanabilmesi konusunda öğrenciye yol gösterici olan öğrenci koçu işini düzgün yapan kişidir.