23
Nis

Eğitim Koçu Nedir?

Eğitim Koçu

Öğrencinin kendi isteği esas alınarak ona akademik başarı sağlaması konusunda ve sosyal çevresi ile olan ilişkilerini düzenlemek adına yol gösteren kişiye eğitim koçu adı verilmektedir. Bu eğitim sürecinde öğrencinin birçok yönden gelişiminin sağlanması amaç edinilmiştir. Bu eğitim sürecinde başarı elde edebilmek için eğitim koçu öğrenciyi doğru şekilde analiz edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Çünkü başarı elde edebilmek için kişisel özelliklerin ve yeteneklerin doğru şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Var olan yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve bu yolda ilerlemesi sağlana öğrenci başarıya hangi yoldan gitmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olacaktır. Eğitim koçu öğrenciye sorumluluk duygusu kazandırabilmelidir. Çünkü bu süreçte öğrenciye büyük sorumluluk düşmektedir.

Eğitim koçu öğrencinin kendi yeteneklerinin farkına varmasını sağlar. Yeteneklerini keşfeden öğrenci böylelikle kendini tanıma imkânı bulabilecek ve hedef belirlemesi sağlanacaktır. Eğitim koçu öğrencinin hedefine odaklanmasını sağlayan ve bu eğitim sürecinde kendisine yol gösteren kişidir.

EĞİTİM KOÇUNUN ÖĞRENCİYE KAZANDIRDIKLARI

 • Eğitim koçu öğrencinin yeteneklerini keşfeder.
 • Öğrencinin akademik başarısını takip ederek bu konuda daha fazla başarı sağlamasında etkili olur.
 • Öğrencinin sınavlardaki başarısını takip ederek artırması yolunda kendisine metotlar öğretir.
 • Sınav kaygısı bulunan öğrencilerde bu kaygıyı ortadan kaldırmak için yöntemler geliştirir.
 • Okul içinde ve dışında yaşadığı sorunlar ile baş edebilme yeteneği kazandırır.
 • Aile içinde yaşanılan problemleri çözebilmesi konusunda öğrenciye destek olur.
 • Öğrenci, zamanını ve imkânlarını en verimli şekilde kullanabilme becerisi kazanır.
 • Arkadaşları ve sosyal çevresiyle daha başarılı ilişkiler kurması sağlanır.
 • Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere ilgi duyması sağlanır.
 • Özgüven problemleri yaşayan öğrencilerde bu sorun ortadan kaldırılır.
 • Öğrencinin hedefine odaklanması sağlanır.
 • Öğrenciye etkili ve verimli ders çalışma teknikleri öğretilir.

Eğitim koçu öğrencilerde var olan potansiyeli ortaya çıkaran kişidir. bunu yaparken öğrencinin kişisel özelliklerini doğru şekilde analiz ederek ona nasıl yaklaşması gerektiği konusunda bilgi sahibi olur. Böylelikle öğrenciye sorular sorarak cevabını kendisinin vermesini ister. Bu şekilde ilerleyen süreçte neyi nasıl yapması gerektiğini ona direk olarak söylemeyip öğrencinin hedefine ne şekilde ulaşacağı öğretilir.

Eğitim koçu öğrencinin kişisel gelişimine olumlu yönde etki eden kişidir. Sorumluluk alabilme yeteneği kazanan öğrenci hayatının bütün evrelerinde bu düstur ile hareket eder. Ayrıca problem çözme yeteneği kazanan öğrenci sadece eğitim hayatında değil bütün yaşamı boyunca karşılaştığı problemlerle baş edebilme yeteneğine sahip olacaktır.

Eğitim Koçu Kimdir?

Öğrencinin akademik başarısını artırmasında ve sosyal ilişkilerinde başarı sağlamasında kendisine yol gösteren kişidir. Öğrencinin yeteneklerini keşfederek hedef koyması konusunda ve imkânlarını verimli bir şekilde kullanması için yöntemler geliştirerek kendisine yardımcı olur. Eğitim koçu, öğrencinin kişisel özelliklerini doğru şekilde tespit ederek başarıya götürecek olan yol haritasını belirleyen kişidir.

Eğitim Koçunun Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Öğrencinin kendini tanımasına ve yeteneklerinin farkına varmasına yardımcı olmak
 • Hedef koyarak öğrencinin bu hedefe odaklanmasını sağlamak
 • Verimli çalışma metotları geliştirerek öğrencinin başarıya ulaşmasını sağlamak
 • Öğrencinin sosyal çevresiyle olan ilişkilerinde yaşayabileceği olumsuz durumlarla baş edebilme yeteneği kazanmasına yardımcı olmak
 • Yaşanabilecek aile içi iletişim sorunlarının çözümünde öğrenciye destek olmak
 • Sınav kaygısı yaşayan öğrencilerde bu durumun ortadan kalkması için yöntemler geliştirmek
 • Öğrenciye etkin çalışma tekniklerini öğretmek
 • Öğrencinin zamanını ve imkânlarını en güzel şekilde kullanması için ona yol göstermek
 • Öğrenciye mesleki yönlendirme yapmak
 • Öğrencinin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak
 • Öfke kontrolünü sağlayabilmesi için öğrenciye destek olmak